dimarts, 24 de març de 2015

Als prismes de l'esguard,...

El tema principal del llibre és el paisatge i la seva descoberta. La manera d’entendre’l i explicar-lo ha nuat diferents recursos narratius, que esperem us ajudi a endinsar-vos-hi.

Res no ens seria més plaent que els lectors trobessin la frescor, el somni, la bellesa, el simbolisme..., i les vivències que hem intentat deixar escampades entre les pàgines.

A poc a poc, anirem desgranant el contingut. Avui, només afegirem al títol part de la llegenda:

“Als prismes de l’esguard,...”
dissabte, 21 de març de 2015

NEIXO


Neixo.

Així comença David Copperfield, de  Charles Dickens. Una paraula caramullada de connotacions. Un verb curull de temps.

Aquest començament tan fetiller, m’ajuda a parlar-vos de la màgia del naixement d’un llibre de vívids colors i detalls molt perfilats, que naixerà al mes d’abril: Calidoscopi.

En ell, Maria Rosa Ferré i jo, us convidem a seguir-nos per paisatges que, gestats en la sensibilitat de cadascuna, abasten diferents àmbits expressius. Per accedir-hi cal endinsar-se en un prisma on formes i colors es transformen i es multipliquen, mentre es mira des de l’extrem oposat.

Isabel del Pilar Valero Herrera  del seu blog Esborrall

dijous, 19 de març de 2015

CALIDOSCOPI el llibre

CALIDOSCOPI és un llibre on hem intentat harmonitzar dues mirades diferents, a l’hora d’observar el paisatge. Aquest, percebut dins d’un somieig o d’un cromatisme lumínic, s’entrelliga amb la imaginació o amb la narrativa fotogràfica, que gesten la poesia visual o descriptiva de cada pàgina. Isabel Del Pilar Valero Herrera i Maria Rosa Ferré

dimarts, 10 de març de 2015

CALIDOSCOPI

Instrument òptic, cilíndric, en el fons del qual hi ha fragments de vidre de color i miralls disposats de manera que apareix a la vista una figura de simetria radiada de múltiples colors que varia il·limitadament en agitar-lo.